.

Arrangørstøtte

Treng du hjelp til ditt arrangement?

Har de for lita tid til å handtere arrangementet sjølve? Ønskjer de å få inn kreative hovud som kan utvikle eit nytt eller allereie eksisterande arrangement vidare?

Gaman sit på lang og brei erfaring når det gjeld arrangement. Vi har kompetanse innan marknadsføring, reiseliv og arrangementsavvikling - og utvikling!
Med oss på laget kan du føle deg trygg på at arrangementet får eit spennande innhald, vert organisert på ein profesjonell måte, får ein tydleg profil og vert godt marknadsført.

Generalsponsorar: sponsor 2012 Thor Tenden Transport
Publisering: (dagenDin)
Gaman Underholdning AS | Gate 3 nr 26 | 6700 MÅLØY | Tlf.: 90581478 | post@gaman.no
.